Led digitala möten effektivt

Så får du era digitala möten

bättre än de fysiska

Hur leder du ett riktigt bra möte på distans? Hur får du alla engagerade och involverade när du inte kan se dem? Hur ser du till att alla deltagare får med sig det viktigaste från mötet? Under en – två timmar går vi igenom grunderna i hur du leder möten på distans, och vilka fallgropar som bör undvikas.

Vi kommer bland annat gå igenom: 

 • Vad som skiljer det digitala mötet från det fysiska och vad du behöver ha koll på för att göra digitala möten riktigt bra.
 • Vad som gör dig tydlig och trovärdig digitalt.
 • Vad du behöver planera för ett digitalt möte och hur du ser till att alla deltagare har full koll på förväntningar och deras roll. 
 • Vad som krävs för att skapa delaktighet, involvera andra och låta alla få komma till tals.
 • Vad du kan göra för att kvittera: stämma av att alla uppfattat mötet på samma sätt och vem som är ansvarig för vad.

Utbildningen sker helt digitalt med den teknik ni använder. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor och kommentarer under tiden. För chefsgrupper passar det bra att kombinera med konsten att leda på distans. Vanlig längd på utbildningen är 1,5 - 2 timmar.

  Tack Anna Bellman för utbildningen i hur vi ska leda effektiva digitala möten! En perfekt grundkurs med konkreta och praktiska verktyg, som kombinerat med din energi och kunskap var lätt att ta till sig – verkligen nyttigt nu när vi på Formas ställer om till digitala möten.

  Emma Gretzer

  Sf Generaldirektör Formas

  Med energi, värme och engagemang förmedlar Anna Bellman smarta tips, frågeställningar och struktur för att leda digitala möten. Jag tar med mig att fortsätta visa värme och omsorg, fråga hur du mår - inte bara hur det går. Att tänka på vart jag har kameran och tala in i den. Inkludera och hur jag kan följa upp och kvittera budskap. Resultatet: Effektivare möten med både delaktighet och värme

  Elisabeth Orr Bågfors

  Enhetschef Stockholms Stad

  Utbildningen leds av Anna Bellman

  Anna Bellman är en mycket erfaren kommunikationsexpert, en av Sveriges mest anlitade moderatorer, föreläsare och talartränare. Hon utbildar både grupper och enskilda i kommunikation och ledarskap - såväl fysiskt som digitalt.
   

  Anna har hjälpt hundratals personer med verktyg i hur de kan stärka sig själva och verkligen nå fram till andra genom medveten och personlig kommunikation. Hon får ofta omdömen att hon är professionell, alltid påläst, att hon ger mycket energi och värme med en skön glimt i ögat. 

  ©Copyright © 2020 Bellacom Speaking Partner AB