Bli en mästare på att kommunicera
och leda på distans 

Välkommen till denna kurs där du får kontroll och säkerhet

så att ditt sätt att agera och kommunicera
verkligen når fram till dem du vill nå och uppfattas på det sätt du vill.

Modul 1
Bli en trygg, säker och trovärdig mötesledare

När du vet hur du ska strukturera din kommunikation och dina möten, känner en trygghet med tekniken och hur du kan engagera andra, kommer du alltid göra möten som lyckas.

Del av innehåll: 

 

- Verktyg för att skapa produktiva, strukturerade och kreativa möten.

 

- Hur du blir trygg med tekniken - mötesverktyget, mikrofonen och kameran.

 

- Hur du hanterar grupprum, workshops etc digitalt.

 

- Hur du skapar rätt förväntningar och engagemang hos deltagarna.

 

- Hur du håller tempot och tiden, och skapar riktigt effektiva möten.

 

Modul 1 körs: 18 januari 8.30 - 10.30 men kan ses i efterhand

 

Modul 2
Identifiera och hantera människor med deras olikheter

Människor är olika, har olika kommunikationsbehov och tar till sig kommunikation på olika sätt. Lär dig anpassa din kommunikation och dina möten så att du når fram till alla. 

 

Del av innehåll: 


- Olika persontyper och kommunikationsstilar.
 

- Hur du identifierar och hanterar olika persontyper.
 

- Hur olika människor agerar och vill bli bemötta.
 

- Hur du anpassar din kommunikation så att du når och får med alla dit du vill.


- Hur du involverar, fördelar ordet och får alla att bli engagerade.

 

Modul 2 körs: 25 januari 8.30 - 1030 men kan ses i efterhand

 

Modul 3
Nå genom rutan med rätt budskap och framförande 

Ditt budskap och på vilket sätt du framför det digitalt är helt avgörande för hur andra tar till sig kommunikationen och om de sedan är villiga eller känner motstånd att följa med.

- Hur du tar fram och är tydlig med ditt budskap.

- Hur du talar in i kameran under onlinemöten med energi och tydlighet.

- Hur du använder rösten och kroppsspråket via skärm.

- Hur du håller intresset vid liv under hela mötet.

- Hur du bör tänka kring kläder, bakgrund, ljus och ljud etc... 

 

Modul 3 körs: 1 februari 8.30 - 10.30 men kan ses i efterhand

Modul 4
Så är du en närvarande ledare på distans

Hur du kan skapa närhet med andra, vara uppmärksam och tydlig utan att vara fysiskt synlig. Hur ofta du behöver kommunicera när andra är på distans.

- Det nya ledarskapet och självledarskapet - vad krävs i den tid som är nu?

 

Hur du kan agera för att vara närvarande och synlig på distans.


- Hur ofta du behöver kommunicera. 

- Vilka olika kanaler du kan använda för din digitala kommunikation.

- Hur du kan skapa engagemang med hela teamet.

 

Modul 4 körs: 8 februari 8.30 - 10.30 men kan ses i efterhand

 

Modul 5
Så säkrar du att din kommunikation når fram

Hur du kan fråga och stämma av så att du vet att andra har uppfattat mötet och det ni kommit överens om på samma sätt, utan missförstånd och onödiga spekulationer. 
 
     
- Hur du stämmer av att alla är ok med vägen framåt. 

- Hur du kvitterar och frågar så att alla uppfattat budskapet och mötet på det sätt du vill.

- Hur du kan använda gemensam reflektion för att öka delaktigheten och ansvaret från andra.

- Hur du kan göra för att vara transparent med kommunikationen och processen framåt. 

 

Modul 5 körs: 15 februari 8.30 - 10.30 men kan ses i efterhand

 

PRIS


9.900: - ex. moms 

 

 

 

Vill du betala med faktura?
Mejla kontakt@bellacom.se

"Anna är en mycket begåvad och inspirerande kursledare. Kursen har gett många bra tankar och idéer. Inte bara kring digitala möten utan kring möten i allmänhet. Och i ledarskap. Jag är nu pepp på möten i stort och digitala möten i synnerhet!"

"Anna har varit bra på att få oss delaktiga. Själva kursmaterialet var bra och framförallt bra att man kunde gå tillbaka och se det om igen. Tycker alltid det är nya saker eller reflektioner jag hittar när jag lyssnar och tittar igen i lugn och ro.

Mycket bra kurs."

"Mycket bra kurs! Många verktyg och strategier för att leda och kommunicera effektivare. Bra att kursen varit uppdelad på en viss tid varje vecka, att allt spelats in och att man får underlagen i medlemsportalen,. Anna är superbra, engagerad, påläst och med förmågan att lyfta fram allas engagemang." 

Kursinformation:

  • Kursen hålls vid 5 tillfällen - 2 timmar per gång.
  • Allt görs live, vilket betyder att du kan ställa dina frågor vid varje enskilt tillfälle.
  • Varje tillfälle spelas in, så om du inte har möjlighet att delta live vid de tillfällen kursen sänds, kan du ändå gå den och se de olika modulerna i efterhand
  • Du kommer att kunna kommunicera med gruppen och ställa frågor till Anna mellan kurstillfällena genom den Slack-grupp som skapas enbart för de som går just denna kurs. 
  • Du kommer att få information så att du är förberedd inför varje enskilt tillfälle.
  • Varje tillfälle sker via Zoom, så du kan gå var du vill bara du är uppkopplad. 
  • Ser mycket fram emot att träffa dig på denna kurs! 

©Copyright © 2020 Bellacom Speaking Partner AB